ჩვენმა გჯგუფმა აღნიშნულ სფეროში მოღვაწობა დაიწყო 2015 წელს მას შემდეგ ძალიან ბევრი საფეხური გავიარეთ კვალიფიციური. შესაბამისად ჩვენ თამამად შეგვიძლია იმის თქმა რომ ჩვენ მომხმარებელს ხარისხიან სერვის ვთავაზობთ

თორნიკე მელაძე
უფროსი ინჟინერი

ემზარი ბოკუჩავა
ტექნიკოს-ინჟინერი

სამრეცხაო დანადგარების ექიმი